ISCOM

ISCOM werkt aan projecten op het gebied van duurzaam ketenbeheer en duurzaam produceren.
Hierbij is aandacht voor de gehele productieketen, van kwaliteitstraining voor boeren tot marketing en verkoop.

Bij de verduurzaming van de productie zet ISCOM zich vooral in voor kleine boeren uit ontwikkelingslanden.
Het accent ligt op basisproducten. Dit zijn producten - zowel uit landbouw als uit industrie – die wereldwijd in grote hoeveelheden worden geproduceerd. Voorbeelden zijn rijst, cacao, koffie, ananas en haricôts verts.

De duurzaamheidstrategie gaat uit van het belang van de boeren: duurzame landbouw, armoedebestrijding en professionalisering zijn hierbij sleutelbegrippen.

ISCOM is ook actief op het gebied van onderzoek – zowel strategisch als toegepast – in een brede sociale context, zoals die van duurzaam inkopen en beleid op het gebied klimaatbeheersing in ontwikkelingslanden. Bovendien zijn in samenwerking met een aantal partners de eerste stappen gezet om managers op te leiden op basis van de zojuist uiteengezette uitgangspunten.